Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση πίνακα μεσοπρόθεσμων προβλέψεων Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022 -2025 του υποτομέα των ΟΤΑ

Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021
image_print