1

Έγκριση πληρωμής βεβαιωμένης ταμειακά οφειλής της εκκαθαρισμένης επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους» προς τη Δ.Ο.Υ