Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση πραγματοποίησης πολιτιστικής εκδήλωσης Δήμου Δράμας Dramaica για το έτος 2023, και έγκριση ανάθεσης της φύλαξης της εκδήλωσης σε τρίτο λόγω αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα

Τετάρτη, 26 Ιουλίου 2023
image_print