1

Έγκριση πραγματοποίησης συν διοργάνωσης διημέρου εκδηλώσεων ‘‘Χρυσοστόμεια 2022’’