Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση πρακτικών Νο 1, 2, 3 & 4 και αποδοχή δικαιολογητικών του αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: 157017, για την υπηρεσία «Αναβάθμιση της πολιτιστικής εμπειρίας στον αστικό ιστό της Δράμας»

Τρίτη, 12 Ιουλίου 2022
image_print