Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση πρακτικών Νο1 και Νο2 του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Αναβάθμιση της πολιτιστικής εμπειρίας στον αστικό ιστό της Δράμας» και κήρυξη προσωρινού αναδόχου.

Πέμπτη, 2 Σεπτεμβρίου 2021
image_print