Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση πρακτικών συνοπτικού διαγωνισμού της εργασίας : « ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ(ΙΚΡΙΩΜΑ, 2 ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ, ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΑ) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ»

Τρίτη, 3 Οκτωβρίου 2017
image_print