Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Εγκριση πρακτικού δαπανών προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης και φωτισμού για το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας

Πέμπτη, 1 Φεβρουαρίου 2018
image_print