Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ”.

Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2019
image_print