Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου:«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ»

Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2019
image_print