Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση Πρακτικού Νο 1 για την «Προμήθεια χρωμάτων και συναφών ειδών για την επισκευή και συντήρηση των εγκαταστάσεων του Δήμου Δράμας (κτίρια, πάρκα, πλατείες, κοιμητήρια, αθλητικές εγκαταστάσεις, διαγράμμιση οδών, κτλ)»

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2019
image_print