Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση πρακτικού Νο 1 ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ(ΕΘΝΙΚΟ) ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»

Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2020
image_print