1

Έγκριση πρακτικού Νο 1 συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ».