Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση πρακτικού Νο 1 του συνοπτικού διαγωνισμού της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ»

Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2019
image_print