Έγκριση πρακτικού Νο 2 του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ – ΤΚ ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ – ΤΚ Κ. ΑΓΡΟΥ – ΤΚ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ.

Παρασκευή, 8 Μαΐου 2020
image_print