Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση πρακτικού Νο 3/4-7-2022 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού ανάθεσης της υπηρεσίας “Ηχητική και φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων Δήμου Δράμας 2022-TMHMA 2” και κατακύρωση του διαγωνισμού

Τρίτη, 12 Ιουλίου 2022
image_print