Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση πρακτικού Νο2 και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων – Ελαιολιπαντικών 2021 για το Τμήμα 6 «Πετρέλαιο Κίνησης» της ΔΕΥΑΔ»

Παρασκευή, 26 Φεβρουάριος 2021
image_print