Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση πρακτικού Νο2 και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης «Προμήθεια Τροφίμων & Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών Παντοπωλείου 2021 – 2022» για το Τμήμα 9 «Είδη Κρεοπωλείου» του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας (ΝΠΔΔ)

Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021
image_print