Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση πρακτικού Νο3 της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας «Ανάθεση εργασιών χωματουργικών, φορτοεκφόρτωσης και κοπής παρόδιας βλάστησης με τη χρήση μηχανημάτων έργου και μεταφοράς υλικών με φορτηγά ΔΧ» για το έτος 2023 και ειδικότερα κατακύρωση του διαγωνισμού της παραπάνω εργασίας για τα τμήματα εργασίας Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΩΤΗ – ΕΚΣΚΑΦΕΑ, Β. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗ ΓΑΙΩΝ, Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΦΟΡΤΩΤΗ – ΕΚΣΚΑΦΕΑ, και Ε. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΠΑΡΟΔΙΑΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ME ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ (ΦΟΡΤΩΤΗ ΕΚΣΚΑΦΕΑ Ή ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ) ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ

Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2023
image_print