Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση πρακτικού Νο3 της επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωση του διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Εργασίες καθαρισμού και αποψίλωσης κοινόχρηστων χώρων και οικοπεδικών εκτάσεων για λόγους πυροπροστασίας

Τρίτη, 26 Ιουλίου 2022
image_print