Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση Πρακτικού Νο3 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού ανάθεσης της γενικής υπηρεσίας με τίτλο «Σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στο Δήμο Δράμας», που χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο και κατακύρωση του διαγωνισμού.

Παρασκευή, 13 Αυγούστου 2021
image_print