Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού της εργασίας : «Εργασία υποστήριξης και συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων δημοτικών μεγάρων παλαιού και νέου και συντήρησης και επισκευής των ηλεκτρομηχανολογικών των αθλητικών εγκαταστάσεων»

Τετάρτη, 5 Απρίλιος 2017
image_print