Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΤΚ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ»