Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση προσλήψεων προσωπικού στο Δήμο Δράμας στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2022. Δυνατότητα πλήρωσης ήδη εγκεκριμένων προς πλήρωση θέσεων από επιλαχόντες προηγούμενης προκήρυξης

Πέμπτη, 7 Απριλίου 2022
image_print