1

Έγκριση πρόσληψης εποχικού προσωπικού δίμηνης απασχόλησης (πυροφύλακες) για το έτος 2023