Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

EΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Τρίτη, 11 Απριλίου 2023
image_print