Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και κατανομή ωρών εργασίας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων του Δήμου Δράμας

Τρίτη, 26 Ιουλίου 2022
image_print