1

Έγκριση πρότασης συνεργασίας/προσφοράς με την Τράπεζα Πειραιώς για υπηρεσίες Ηλεκτρονικών εισπράξεων του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ.Δ..