Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση πρότασης τροποποίησης της παρ. 1, του άρθρου 4 της σύμβασης σύστασης δεσμευμένου καταπιστευτικού λογαριασμού μεταξύ Δήμου Δράμας και Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωφελούς εργασίας

Τετάρτη, 2 Ιανουαρίου 2019
image_print