Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής (τμήματος) υπηρεσιών, της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου

Τρίτη, 26 Μαρτίου 2019
image_print