Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής (τμήματος υπηρεσιών) της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου

Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2018
image_print