Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών, με απ’ ευθείας ανάθεση, ενεργοποίησης – προμήθειας των ετήσιων εκδόσεων από 5-10-2018 έως 4-10-2019, των λογισμικών του συστήματος πολιτικής ασφαλείας του Δήμου Δράμας

Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2018
image_print