Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών, με απ’ ευθείας ανάθεση, για εργασίες συντήρησης υποστήριξης της εφαρμογής ωρομέτρησης Etime από 5-11-2018 έως 31-12-2018

Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2019
image_print