Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών, με απ’ ευθείας ανάθεση, υποστήριξης των εφαρμογών μισθοδοσίας, προσωπικού της OTS

Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2018
image_print