Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών με απευθείας ανάθεση, συντήρησης εξοπλισμού (hardware)

Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2018
image_print