1

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής μηνός Δεκεμβρίου, υπηρεσιών, με απ’ ευθείας ανάθεση, μηχανογραφικής υποστήριξης εφαρμογών SingularLogic