Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της γενικής υπηρεσίας « Πλύση και απολύμανση των κάδων απορριμμάτων»

Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2018
image_print