Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τμήματος εργασίας συντήρησης ανελκυστήρα παλαιού δημαρχείου

Τετάρτη, 2 Ιανουαρίου 2019
image_print