Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τμήματος της εργασίας «Εργασίες συντήρησης φωτεινών σηματοδοτών» από 01/08/2018 έως 31/08/2018

Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2019
image_print