Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τμήματος της υπηρεσίας εργασιών καθαριότητας δημοτικών κτιρίων για το χρονικό διάστημα από 17/10/2018 – 16/12/2018

Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2018
image_print