Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Εργασίες συντήρησης κοινοτικών κτιρίων ΤΚ Σιδηρονέρου»

Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2015
image_print