Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΤΚ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ (2016)»

Παρασκευή, 28 Ιούνιος 2019
image_print