Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ – ΜΑΚΡΥΠΛΑΓΙΟΥ

Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2021
image_print