Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση Νεκροταφείων Τοπ. Διαμερισμάτων»

Δευτέρα, 4 Απριλίου 2011
image_print