Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του τμήματος εργασίας « Εργασίες επισκευής και συντήρησης φωτιστικών ιστών οδικού δικτύου»

Πέμπτη, 20 Σεπτέμβριος 2018
image_print