Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του τμήματος της εργασίας «Εργασίες συντήρησης και επισκευής του δαπέδου ΑΠΚ Δ. Κραχτίδη»

Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2018
image_print