Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του τμήματος της εργασίας « Συντήρηση – Επισκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων ( προμήθειες εργασίες)

Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου 2019
image_print