Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής το έργου « Οδοποιία ΤΚ Σιδηρονέρου»

Τετάρτη, 3 Μαΐου 2017
image_print