1

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής το έργου « Συντήρηση κοινοτικού καταστήματος Ξηροποτάμου»