Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανατακασκευή κοινόχρηστου χώρου οδού Σιδ. Σταθμού, 40 Εκκλησιών και Καποδιστρίου»

Τρίτη, 5 Σεπτεμβρίου 2017
image_print